Obecný úrad Veľký Kýr

Dom smútku Veľký Kýr – rekonštrukcia fasády