Obecný úrad Veľký Kýr

Dodávka technológie pre ZD-cestná váha