Obecný úrad Veľký Kýr

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov