Obecný úrad Veľký Kýr

Štátna ochrana prírody, Mgr. Monika Lukovičová PhD., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 9229 01 Dunajská Streda