Obecný úrad Veľký Kýr

Debreczeni Ferenc, Budapest