Obecný úrad Veľký Kýr

Današ s.r.o, Vinohrady 575, 951 35 Veľké Zálužie