Obecný úrad Veľký Kýr

Csámpay, Staničná 605/12, 951 13 Branč, IČO: 50219 154