Obecný úrad Veľký Kýr

Citarový súbor v zast. Attilu Krizsana, Veľký Kýr