Obecný úrad Veľký Kýr

Centum polygrafických služieb, Sklabinská 1,P.O.Box 11, 830 05 Bratislava, IČO: 42272360