Obecný úrad Veľký Kýr

Cassien, M.Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto