Obecný úrad Veľký Kýr

Carpio, s.r.o. , M. Nešporu 1186, 02404 Kysucké Nové Mesto