Obecný úrad Veľký Kýr

Bc. Tibor Kocsis, Nové Zámky