Obecný úrad Veľký Kýr

Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s