Obecný úrad Veľký Kýr

Alexander Száraz, Veľký Kýr