Obecný úrad Veľký Kýr

Alexander Salgó, Dvory nad Žitavou