Obecný úrad Veľký Kýr

Agrotem MJ s.r.o., Ul. 1. mája 4271, Liptovský Mikuláš