Obecný úrad Veľký Kýr

AE GROUP, s.r.o.,Kuzmányho 1, 921 01 Pieštany