Obecný úrad Veľký Kýr

Zákazka s nízkou hodnotou

10. januára 2023

Zberné nádoby na triedenie plastov

Ferex,s.r.o., Vodná č.23 , 949 01 Nitra
10. januára 2023

Motorová píla Stihl MS 291

BOEL, Novozámocká 582, 941 07 Veľký Kýr
10. januára 2023

Dopravné zrkadlá

STOMON s.r.o., T.Vansovej 24, 940 59 Nové Zámky
10. januára 2023

Uloženie zámkovej dlažby

Roman Horák, Nitrianska 60, 941 06 Komjatice
10. januára 2023

DHZ príslušenstvo

Pyrokomplet s.r.o., Diakovce 852, 92581 Diakovce
10. januára 2023

Informovanosť a publicita k proj. ZD – ZRUŠENÉ

Kaštieľ Mojmírovce, 951 15 Mojmírovce 919
10. januára 2023

Stavebný dozor k proj. Zberný dvor

Arnold Mikle, 951 05 Veľký Cetín
10. januára 2023

Externé riadenie k proj. Zberný dvor

Cassien, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto
10. januára 2023

Lakovanie parkiet veľkej sály VKD

Peter Štauber, Výpalisko 31, 940 59 Nové Zámky