Obecný úrad Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO

10. januára 2023

Oprava súsošia Corpus Christi

Erik Bolfa, ReArt, Budovateľská 101, 941 07 Veľký Kýr
10. januára 2023

Externé riadenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy“

Cassien, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto
10. januára 2023

Zabezpečenie stavebného dozoru k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy“

Arnold Mikle, Kostolná 613,951 05 Veľký Cetín
10. januára 2023

Propagácia obce k rozvoju obecného cestovného ruchu

BONSENS s.r.o. Jesenského 3, 940 62 Nové Zámky
10. januára 2023

Prvky detského ihriska Veľký Kýr

PLAYSYSTEM s.r.o, Rampová 4 040 01 Košice
10. januára 2023

Konvektomat do školskej jedálne

ROAX s.r.o, Jasná 276, 941 23 Andovce
10. januára 2023

Výmena okien obecného úradu Veľký Kýr

Figolock Vavrecky Gabriel, Mládežnícka 20/8, 941 10 Tvrdošovce
10. januára 2023

Kompostéry pre obec Veľký Kýr

FEREX s.r.o, Vodná 1128/23, 949 01 Nitra
10. januára 2023

Realizácia dopravného značenia v obci Veľký Kýr

Stomon s.r.o, Slovenská 23/B 940 02 Nové Zámky