Obecný úrad Veľký Kýr

Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO

10. januára 2023

Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr II.polrok

ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky
10. januára 2023

Klimatizácia a vetranie priestorov VKD

ENERKLIMA, s.r.o, Levická 3, 949 01 Nitra
10. januára 2023

Chodník nového cintorína

Kóňastav s.r.o Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr
10. januára 2023

Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr

ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky
10. januára 2023

Klimatizácia malého kultúrneho domu

ENERKLIMA, s.r.o, Levická 3, 949 01 Nitra
10. januára 2023

Závlahový systém futbalového ihriska

Ing. Katarína Matlúchová HEDERA, Žitavská 78, 94103 Úľany/Žitavou
10. januára 2023

Oprava ústredného kúrenia obecného úradu

Finta s.r.o, Malokýrska 41, 941 07 Veľký Kýr
10. januára 2023

Oprava miestnych komunikácií

Današ s.r.o, Vinohrady 575,95135 Veľké Zálužie
10. januára 2023

Oprava a modernizácia miestneho rozhlasu Veľký Kýr

UNIMONT s.r.o, ul.1.mája 14, 952 01 Vráble