Obecný úrad Veľký Kýr

27. apríla 2023

Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
24. apríla 2023

KYRNET, s.r.o.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov
19. apríla 2023

El Bra De, s.r.o.

Zmluva o dielo – Externá učebňa materskej škôlky
18. apríla 2023

Slim Team, s.r.o.

Zmluva o dielo – ihrisko RODINKA
6. apríla 2023

Mgr. Janette Czibulová – BEZTECH

Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnotechnickej služby – BOZP a služby v oblasti Ochrany pred požiarmi OPP
6. apríla 2023

M.J.

Zmluva o nájme obecného bytu
6. apríla 2023

V.K.

Zmluva o nájme obecného bytu
20. marca 2023

Farský úrad

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023
20. marca 2023

Združenie maďarských rodičov na Slovensku

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023