Obecný úrad Veľký Kýr

Verejné obstarávania

10. januára 2023

Oprava ústredného kúrenia obecného úradu

Finta s.r.o, Malokýrska 41, 941 07 Veľký Kýr
10. januára 2023

Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr II.polrok

ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky
10. januára 2023

Klimatizácia a vetranie priestorov VKD

ENERKLIMA, s.r.o, Levická 3, 949 01 Nitra
10. januára 2023

Chodník nového cintorína

Kóňastav s.r.o Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr
10. januára 2023

Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr

ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky
10. januára 2023

Klimatizácia malého kultúrneho domu

ENERKLIMA, s.r.o, Levická 3, 949 01 Nitra
10. januára 2023

Závlahový systém futbalového ihriska

Ing. Katarína Matlúchová HEDERA, Žitavská 78, 94103 Úľany/Žitavou
10. januára 2023

Zabezpečenie stavebného dozoru k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy“

Arnold Mikle, Kostolná 613,951 05 Veľký Cetín
10. januára 2023

Propagácia obce k rozvoju obecného cestovného ruchu

BONSENS s.r.o. Jesenského 3, 940 62 Nové Zámky