Obecný úrad Veľký Kýr

Projekty

10. januára 2023

Zberný dvor Veľký Kýr

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
10. januára 2023

Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr
10. januára 2023

Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr
10. januára 2023

Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr
10. januára 2023

MODLAB-moderné laboratória ako prostriedok k efektívnemu

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
10. januára 2023

Nízkouhlíková stratégia

Hlavným cieľom projektu je kvalitne vypracovať lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie
10. januára 2023

Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Veľký Kýr

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity a zlepšenie predprimárneho vzdelania Materskej školy v obci Veľký Kýr zo súčasných 68 detí na 88 detí.
10. januára 2023

Wifi pre TEBA v obci Veľký Kýr

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Veľký Kýr k širokopásmovému internetu o […]
10. januára 2023

Oznámenie o realizácii projektu – Wifi pre TEBA v obci Veľký Kýr

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Veľký Kýr širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.