Obecný úrad Veľký Kýr

Objednávky

27. apríla 2023

SPIX, s.r.o. Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava

Zameranie stavby ZŠ
27. apríla 2023

Patrik Együd, Budovateľská 1049/49, 941 07 Veľký Kýr IČO: 406 209 48

Montáž SDK stropov
27. apríla 2023

Chillix, Novozámocká 134, 949 05 Nitra

Grafický návrh na uvítacie tabule
27. apríla 2023

Hriadeľ, spol.s.r.o, Cabajská 28A, 949 01 Nitra

Lanká na kontajnerový nosič
27. apríla 2023

Eltodo osvetlenie , s.r.o. Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava

Náhradné svietidlo Philips Gen 2
27. apríla 2023

SPIX, s.r.o. Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava

Dodatočné práce na PD pre stavebné povolenie-VKD
27. apríla 2023

Marian Karvai, Veľké Lovce 274

Uloženie zámkovej dlažby na novom cintoríne
27. apríla 2023

Tomlux s.r.o, Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Svietidlá do kancelárií OU
27. apríla 2023

Orgeco spol.s.ro. Bešeňovská cesta , 940 64 Nové Zámky

Náhradná adventná sviečka