Obecný úrad Veľký Kýr

Objednávky

10. januára 2024

Envi-geos Nitra, s.r.o, Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr
10. januára 2024

RNDr.Zoltán Varjú- GEO, Ul.gen. Klapku 91, 945 01 Komárno

Hydrogeologický posudok k novej ulici Gaštanová
10. januára 2024

Petra Vavrecká, Széchényiho 3, 94110 Tvrdošovce

Výmena okien prízemia prístavby Oú
10. januára 2024

Petra Vavrecká , Széchényiho 3, 941 10 Tvrdošovce

Dodávka a montáž výklopnej garážovej brány
10. januára 2024

Stombo Nitra s.r.o, Hlohovská 5, 95141 Lužianky

Modernizácia EZS v budove Oú Veľký Kýr
10. januára 2024

Fa Stombo s.r.o, Nitra, Hlohovská 5, 951 41 Lužianky

Oprava poplašného systému
10. januára 2024

www.superobchod.sk

Reprezentačné-darčekové predmety
10. januára 2024

OBELIX,s.r.o, Ul. Záhradná 308/1, 044 11Trstené pri Hornáde

Koncert skupiny Ščamba – obecné dni 2024
10. januára 2024

www.ikea.com

Foto rám pre jubilantov