Obecný úrad Veľký Kýr

Faktúry

16. februára 2023

faktúry december 2022

16. februára 2023

faktúry november 2022

16. februára 2023

faktúry október 2022

16. februára 2023

faktúry september 2022

16. januára 2023

faktúry august 2022

16. januára 2023

faktúry jún 2022

16. januára 2023

faktúry júl 2022

16. januára 2023

faktúry apríl 2022

16. januára 2023

faktúry máj 2022