Obecný úrad Veľký Kýr

Dobrovoľný príspevok na zhotovenie sochy Sv. Štefana