Obecný úrad Veľký Kýr

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva