Obecný úrad Veľký Kýr

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva