Obecný úrad Veľký Kýr

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva