Obecný úrad Veľký Kýr

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva